Protocolo a seguir ante sospecha o confirmación de algún caso de contagio por Covid-19 dentro del ámbito familiar

Protocolo a seguir ante sospecha o confirmación de algún caso de contagio por Covid-19 dentro del ámbito familiar